730 Stratford Avenue, Stratford, CT 06615 – 170410200 - Kathleen Co...